Magasin, (via fr. magasin fra arab. makhazin, plur. af makhzan 'lager'), patronbeholder til skydevåben. Magasinet kan være en integreret del af våbnet, eller det kan være løst, beregnet til at sætte i eller på våbnet. Patronerne føres sædvanligvis frem ved fjederkraft og indføres enkeltvis i kammeret, når der tages ladegreb, eller når et halv- eller helautomatisk skydevåben i forbindelse med skudafgang gennemløber en ladecyklus.