Madban, forbud mod at bespise og i det hele taget have samkvem med en person. Madban, som omtales i Skånske Lov, anvendtes i middelalderen som tvangsmiddel over for en person, der var sagsøgt for tyveri, men trods indstævning ikke mødte op på tinge og tog til genmæle.