Maat er i oldegyptisk religion et begreb og en gudinde, der betegner sandhed, retfærd, lands lov og ret. Maat er den verdensorden, der giver alting bestandighed og sammenhæng, på én gang det skabende princip og den skabte virkelighed. Maat frembringer maat: Den maat, man øver på Jorden, stiger med ned i graven og betinger eksistens efter døden, og den maat, som kongen i kulten yder guderne, er, hvad landet lever af hver dag.