Møbelplade, træplade, der består af et midterlag (indlæg) af sammenlimede lister eller finerer med et eller to lag tværgående, skrællet afspærringsfiner på hver side. Pladerne genfineres eller pålimes plastfolie, plastlaminat e.l. Træmaterialet bør være homogene træarter med lille svind. Danske plader består oftest af gran og fyr som indlæg og gaboon, abachi og birk som afspærringsfiner. Indlægget skal være uden huller og løse eller store knaster, som vil medføre skæmmende markeringer i overfladen.