Mælkerør, hos planter rækker af forbundne celler eller store enkeltceller, der indeholder mælkesaft. Mælkerør kan forekomme i alle plantens vævstyper, men ses hyppigst i sivævet (se phloem). Mælkerør opdeles i to typer: de leddelte, der er dannet ved opløsning af endevæggen mellem celler, som ligger i forlængelse af hinanden, og de ikke-leddelte, der er opstået i frøets kim fra en enkelt celle, som derefter er vokset i takt med plantens vækst. Mælkerør findes inden for flere store familier: vortemælkfamilien, kurvblomstfamilien med bl.a. mælkebøtte og morbærfamilien med bl.a. gummifigen (se figen).