Lystræer, de mest lyskrævende træer; hertil regnes i Danmark bl.a. birk, bævreasp, lærk, skovfyr, ask og rødel. Lystræarterne tillader relativt meget lys at passere gennem trækronerne, hvorfor der ofte udvikles en underetage af mere skyggetålende træarter, skyggetræer. Se også skovdyrkning.