Lysning, kundgørelse fra en prædikestol om planlagt indgåelse af ægteskab. Siden 1970 har kirkelig lysning ikke været obligatorisk; lysning er nu frivillig og har ingen retlig betydning. Der er adgang til kirkelig lysning, selvom parterne skal vies borgerligt; de kan selv bestemme, i hvilken kirke lysning skal foretages.