lydisolering

Artikelstart

Lydisolering, beskyttelse mod uønsket lyd, støj. I bygningsakustikken opdeles lydisolering traditionelt i luftlydisolering og trinlydisolering.

Ved luftlydisolering isolerer man mod den lydtransmission, som fortrinsvis sker gennem luften, luftlyd, fx lyden fra strengene i et flygel, der forplanter sig via jernrammen til flygelkassen og videre til den omgivende luft. Foranstaltningerne er her tunge, tætte bygningskonstruktioner som beton- og murstensvægge eller betonetagedæk og tegl.

Ved trinlydisolering isolerer man mod den lydtransmission, der i det væsentlige sker via bygningskonstruktionerne, trinlyd undertiden kaldet bygningslyd. Der vil fx overføres vibrationer fra flygelkassen via benene ned gennem gulvet til de faste bygningskonstruktioner. Herefter forplantes lydenergien rundt i de øvrige faste konstruktioner i bygningen, bygningslyd. Fra bygningskonstruktionerne kan lyden så i et fjernt lokale udstråles til den omgivende luft og derved høres. I beton sker bygningslydtransmissionen særlig nemt, og derfor har betonbygninger et ry for dårlig akustik. I et traditionelt muret byggeri foregår (bygnings)lydtransmissionen i et inhomogent materiale bestående af skiftevis mursten og mørtel. Ved at lydenergien til stadighed skal passere overgangen mellem to forskellige materialer, dæmpes den hurtigt og forsvinder. Bygningslydisolering kan derfor foregå ved at adskille bygningsdelene fra hinanden ved elastiske mellemlag, fx et såkaldt svømmende gulv eller ved at afbryde forbindelsen; dette sker fx ved opskæring af den gennemgående facademur mellem rækkehuse.

Graden af lydisolering angives i decibel (dB). Forenklet fremstillet betyder det, at hvis der er et lydniveau på 100 dB på den ene side af en væg, og dette giver anledning til et lydniveau på den anden side af væggen på 40 dB, så har væggen en lydisolering på 60 dB. Imidlertid er virkeligheden noget mere kompliceret, idet væggens lydisolerende virkning er frekvensafhængig, hvilket i hovedsagen betyder, at væggen dæmper mindst i det lave frekvensområde og mest i det høje frekvensområde. Det er derfor, man altid hører bassen tydeligst ved nabostøjproblemer.

I Bygningsreglementet findes krav til boligbyggeriets lydmæssige kvalitet, herunder til den lydisolering, der skal opnås i bl.a. skel mellem to lejligheder og mellem rækkehuse. I forbindelse med udstedelse af ibrugtagningsattesten for et nyt byggeri kan kommunen forlange opfyldelse af disse krav dokumenteret ved måling.

Se også støj.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig