Lydintensitet, en af flere fysiske størrelser, der anvendes til at udtrykke lydstyrke. Lydintensiteten i et givet punkt er lydeffekten gennem et enhedsareal indeholdende punktet og placeret vinkelret på retningen mod lydkilden. Måleenheden er W/m2.