Lybsk ret, stadsret, der var gældende i Lübeck og især regulerede købmændenes handel. Den lybske ret blev nedskrevet i 1263 og findes overleveret i flere forskellige versioner, herunder en trykt version fra 1509 og en såkaldt endelig revision fra 1586. Med Lübecks voksende indflydelse i Østersøregionen i løbet af middelalderen øgedes også betydningen af lybsk ret, der fandt direkte anvendelse i en lang række Østersøbyer, ligesom den i Danmark inspirerede bl.a. Ribe stadsret. Lybsk ret gjaldt i Lübeck, indtil Bürgerliches Gesetzbuch trådte i kraft 1.1.1900, og i Tallinn i Estland helt frem til 1945.