Lyaser, klasse af enzymer, som katalyserer kemiske reaktioner, hvor der sker overførsel af enten vand, ammoniak eller kuldioxid. Enzymer, som overfører vand eller ammoniak, betegnes tillige dehydrataser, mens enzymer, som fraspalter kuldioxid, betegnes decarboxylaser. Eksempler er α-ketoglutaratdecarboxylase og citratdehydratase; begge enzymer indgår i citronsyrecyklus.