Luvsidetilsanding, bundfældning af sedimenter på opstrøms side af høfder, moler og andre bygværker, som stikker ud i havet eller floder, hvor strømme fører sedimenter af sted. Bundfældningen sker, fordi der dannes et område, opstrømshjørne, med mindre strømhastigheder og mindre turbulens, hvilket bevirker, at en større del af det opslæmmede materiale synker til bunds.