Luppe, (via ty. fra fr. loupe, se lup), uregelmæssig klump af slagge og sammensintret jern, et halvfabrikat, der ved smedning blev forædlet til slaggefattigt smedejern. Blæsterovnens lupper var små, 2-20 kg, puddelovnens 10-15 gange større.