Luftvasker, del af klimaanlæg, der påvirker luftens fugtighed, ved at ventilationsluften passerer gennem et kammer fyldt med en sky af vanddråber. Hvis vanddråbernes temperatur er højere end luftens dugpunktstemperatur, vil luftfugtigheden stige. Hvis den er lavere, vil luftfugtigheden falde.