Luftvakuole, gasvakuoler, luftfyldte cellestrukturer, der findes hos akvatiske bakterier tilhørende flere forskellige grupper. Ved at regulere antallet af luftvakuoler kan bakterien ændre sin svæveevne. Fænomenet ses tydeligst hos planktiske cyanobakterier, der kan vandre op og ned i vandsøjlen og derved indstille sig i en dybde med optimale livsvilkår. Se vandblomst.