Lufturo, sitrende bevægelse, der kan ses, når en genstand betragtes på lang afstand igennem luft. Bevægelsen skyldes lysstrålers uregelmæssige afbøjning ved passage af lufthvirvler med forskellige brydningsindeks; variationerne skyldes temperatur- og tæthedsforskelle i luften. Lufturo sætter den praktiske grænse for opløsningsevnen i kikkerter og astronomiske teleskoper, men aktive optiske systemer og billedbehandling med computere kan til dels fjerne lufturoens indflydelse.