Luftrod, birod, der er udviklet som en sidestillet udvækst på en overjordisk stængel hos fx tropiske orkidéer eller en del almindelige stueplanter, fx Monstera. Luftrødder opsuger vand fra luften og oplagrer det undertiden i et specialiseret epidermislag (overhud).