luftgas (blanding af atmosfærisk luft og fordampet letbenzin)

Luftgas, blanding af atmosfærisk luft og fordampet letbenzin, som i det væsentlige består af pentan og hexan. Denne form for luftgas blev tidligere brugt til belysning og madlavning på steder, som lå uden for kulgasværkernes ledningsnet, fx på større landejendomme, hoteller eller i små boligområder.

Gassen blev fremstillet ved at lade luft passere opad imellem en række skråtstillede, parallelle jernplader, som blev fugtet med benzin tildryppet ovenfra. Tilførslerne af benzin og luft var mekanisk koblede, således at gassens sammensætning blev holdt konstant på ca. 250 g benzin pr. m3 luft (ved et tryk på 1 atm). Dette gav en gas med en brændværdi omkring 12,5 MJ/m3, med ca. 8 vol.% benzindamp. Denne koncentration er med sikkerhed højere end blandingens øvre eksplosionsgrænse, som er ca. 5 vol.%. Gasflammen kan derfor ikke løbe tilbage i gasrøret til fordamperen. Luftgas i den her beskrevne form er for længst udkonkurreret af flaskegas.

Se også luftgas i betydningen brændbar gas, som dannes ved forgasning af fx koks.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig