Luftforurening (Medicinske aspekter), Luftforurening kan føre til forskellige lungesygdomme, fx akut og kronisk bronkitis, astma, arbejdsbetingede lungesygdomme, fx asbestose og silikose, lungehinde- og lungekræft. Luftforurening kan desuden medføre symptomer fra øjne, næse og hud, ligesom fx partikler indeholdende bly kan optages i blodet fra lungerne og medføre blyforgiftning. Beskyttelse mod luftforurening i arbejdsmiljøet kan ske ved brug af masker og udsugning.