luftdestillation

Luftdestillation ved Lindes metode foregår vha. to sammenbyggede destillationskolonner. Den stærkt komprimerede (fx 200 bar) og afkølede luft føres ind nederst (1). Den fungerer som varmemedium i den nederste kolonne, hvorved den afkøles yderligere. Luften indføres derefter i kolonnen via reduktionsventilen (2), hvori dens tryk falder drastisk, til ca. 5 bar. Herved bliver en stor del af luften fordråbet. Fra den nederste kolonnes koger føres den nu ret oxygenrige væske igennem en reduktionsventil (4) op til midten af den øverste kolonne, hvori der er atmosfæretryk. Den nederste kolonnes topprodukt er temmelig ren nitrogengas, som kondenseres i kondensatoren (3), hvor den fungerer som varmekilde. Kondensatet ledes igennem reduktionsventilen (5) til den øverste kolonnes top, hvor det udgør refluxen, tilbageløbet. Fra denne kolonnes top får man derfor meget ren nitrogengas og fra dens bund meget ren oxygen, også i gasform, idet dette har fungeret som kølemedium i den nedre kolonnes topkondensator, hvorved det er fordampet.

.

Artikelstart

Luftdestillation, adskillelse af den atmosfæriske lufts bestanddele ved destillation af flydende luft. Tør luft indeholder (i vol.%) 20,95% oxygen, 0,93% argon, 78,12% nitrogen, spor af neon og helium samt små mængder af carbondioxid. Disse gassers kogepunkter falder i den nævnte rækkefølge fra oxygen til helium, hvilket gør det muligt at adskille dem ved destillation. Carbondioxid må fjernes ved en adsorptionsproces, før luften gøres flydende. Ved atmosfæretryk koger oxygen ved −183 °C, og nitrogen ved −196 °C.

Carl von Linde udviklede omkring 1900 et destillationssystem bestående af to sammenbyggede kolonner (se destillation). Den nederste kolonnes topkondensator er samtidig den øverste kolonnes koger. Den nederste kolonne arbejder ved et tryk på ca. 5 bar, mens der er atmosfæretryk i den øverste. Luften gøres flydende ved den såkaldte Lindeproces (se lavtemperaturteknik). Den nederste kolonne adskiller den flydende luft i en oxygenrig og en nitrogenrig væske, som begge føres til den øverste kolonne. Fra dennes top udtages ca. 99% ren nitrogen, og fra dens bund oxygen med en lignende renhedsgrad, begge i gasform. Argon, hvis kogepunkt ligger imellem de to hovedkomponenters, vil have sin højeste koncentration, ca. 10%, i den nedre del af den øverste kolonne. Hvis argon ønskes udvundet separat, udtages en strøm af den argonrige væske til behandling i en lille sidekolonne. Hvis dette ikke gøres, vil argon fordele sig imellem de to produktstrømme nitrogen og oxygen. De meget lavtkogende komponenter neon og helium vil samle sig i gasform i den nederste kolonnes topkondensator, hvorfra de må blæses ud, idet de ellers vil sætte denne kondensator ud af drift. De kan blæses ud i atmosfæren eller til et særligt adskillelsesanlæg, hvis man vil producere ren neon og helium.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig