Luft, oftest synonymt med atmosfærisk luft (se atmosfæren), men kan også referere til en tilstandsform (jf. luftformig) eller i forbindelsen luftart til en gas. Luft indgår sammen med ild, jord og vand som et af de fire elementer i elementlæren. Se også trykluft.