Ludditter, britiske arbejdere, der i begyndelsen af 1800-t. organiserede opstande mod indførelse af nye maskiner, som de anså for årsagen til arbejdsløshed og social nød. Bevægelsen tog navn efter en mytisk skikkelse, Ned Ludd, som næppe har eksisteret. 1811-12 kulminerede luddismen med omfattende ødelæggelser af fabrikker og maskiner. Regeringen slog hårdt ned med indsættelse af tropper og indførelse af dødsstraf for ødelæggelserne. Efter henrettelsen af 17 ludditter i 1813 svækkedes bevægelsen, og efter 1820 ophørte den. I enkelte andre lande var der under den tidlige industrialisering tilsvarende bevægelser, men de var langtfra så omfattende eller militante som i Storbritannien.