Lozi, bantutalende folk i det vestlige Zambia; ca. 400.000 tilhører lozigruppen. Hovederhvervene er dyrkning af majs, kvægavl og fiskeri. Barotselandet (nuv. Lozi) grundlagdes i 1600-t., og ca. 25 etniske grupper blev forenet under et fælles herskerdynasti. I 1838 blev lozi besejret af kololofolket fra Sydafrika, men 1864 lykkedes det dem at frigøre sig. I 1890 kom Barotseland under britisk styre.