Lovpligtige forsikringer er forsikringer, hvortil der er lovbestemt pligt til at tegne forsikringer inden for en række retsområder. Der er forsikringspligt indenfor bl.a. arbejdsskadesikringsloven, færdselsloven, hundeloven og jagtloven.