Loveseat er en lænestol, der netop er så bred, at to personer kan få plads ved siden af hinanden; kan være udformet som en meget smal sofa, kanapé.