Loppetorv, loppemarked, et sted for køb og salg af brugte genstande, der ikke er egentlige antikviteter, men nyere marskandiservarer. Flere steder i København var der fra 1600-t. "lusetorv" eller "kludetorv", hvor "lusetorvshøkersker" eller "pjaltekoner" solgte brugte klæder og husgeråd. Denne form for genbrug fik under navnet loppemarked stor udbredelse fra 1970'erne som led i en generel kritik af konsumptionssamfundet og forbrugerismen. Ved at vælge genbrugsting lagde man afstand til den stadig hurtigere udskiftning af varer, som prægede tiden efter 2. Verdenskrig. Ideologien er i 1990'erne gledet over i en mere individuel stræben efter at gøre fund i form af unikke ting, der kan bidrage til skabelsen af en personlig stil i påklædning og boligindretning.