Logoterapi, terapiform udsprunget af den østrigske psykoanalytiker Viktor Emil Frankls eksistentialistisk inspirerede teorier. Ifølge disse opstår neurose pga. oplevelsen af manglende mening med og orientering i livet, noogen neurose. Den terapeutiske opgave er at hjælpe klienten til at genvinde eller etablere en oplevelse af mening samt udvikle evnen til at møde livets eksistentielle udfordringer. Logoterapi har spillet en stor rolle i USA, men ikke i sin rene form i Danmark.