Logaritmepapir, papir med netværk baseret på inddelinger på to akser ligesom millimeterpapir, men med en logaritmisk skala på en eller begge akser. Papiret tjener til at finde — eller illustrere — visse sammenhænge mellem to variable størrelser x og y : Med en logaritmisk skala på x-aksen, hhv. y-aksen eller begge er et retlinjet forløb af y som funktion af x udtryk for afhængighed af form y = alog x + b, hhv. y = kcx eller y = kxa.