Logaritmepapir, papir med netværk baseret på inddelinger på to akser ligesom millimeterpapir, men med en logaritmisk skala på en eller begge akser. Papiret tjener til at finde — eller illustrere — visse sammenhænge mellem to variable størrelser \(x\) og \(y\) : Med en logaritmisk skala på \(x\)-aksen, hhv. \(y\)-aksen eller begge er et retlinjet forløb af \(y\) som funktion af \(x\) udtryk for afhængighed af form \(y=a\log x+b\), hhv. \(y=kc^x\) eller \(y = kx^a\).