Lobi, vestafrikansk folk, bosat i grænseområdet mellem Burkina Faso, Elfenbenskysten og Ghana, og som udgøres af ca. 200.000 individer. Lobi ernærer sig primært ved agerbrug, især hirse. Det politiske system er udpræget decentralt. Høvdingeembedet blev først oprettet af den franske koloniadministration ca. år 1900. Jordpræsten, som varetager en frugtbarhedskult, er den mest fremtrædende person i lobisamfundet. Forfader- og jordkulter er fortsat udbredt, og kun få lobi er konverteret til kristendommen.