Livscyklusvurdering, opgørelse og vurdering af de miljømæssige virkninger af et produkt fra udvinding af råstoffer over produktion og distribution til anvendelse og bortskaffelse ("fra vugge til grav"-vurdering). Livscyklusvurderinger danner grundlag for øget genanvendelse, mindre forbrug af resurser, mindre produktion af affald og erstatning af miljøfarlige stoffer med mindre farlige (renere teknologi). Livscyklusvurderinger er et led i virksomheders miljøstyring og kan desuden danne grundlag for miljømærkning, hvor forbrugeren informeres om, i hvilken grad et produkt påvirker miljøet. Se også affald og produktlivscyklus.