Lituus, (lat., af uvis opr.), romersk læbeblæseinstrument med opadvendt klangstykke.