Litoral, (af latin litoralis, af litus 'strandbred, kyst', gen. litoris), processer eller organismer, der hhv. foregår og lever i den del af kysten, der er tørlagt ved lavvande og vanddækket ved højvande, littoralzonen; zonen kaldes også fjæren eller tidevandszonen. Se også zonering.