Litofon, (af gr. lithos 'sten' og phone 'lyd, stemme'), slaginstrument med klingende stenplader eller enkelte klangsten, anvendt i store dele af verden. Bedst kendt er det kinesiske bian qing, hvis 16 L-formede stenplader er ophængt i en ramme i to vandrette rækker. Litofoner bruges ofte ved religiøse ceremonier, fx i Vestafrika.