Litis renuntiatio, (lat.), frafaldelse af en begyndt proces.