Liter, måleenhed for volumen med symbolet l (alternativt L). Der gælder, at 1 l = 1 dm3 = 0,001 m3. 1901-64 var literen dog defineret som volumenet af 1 kg vand ved 4 °C svarende til 1,000028 dm3. Se metersystemet.