Lite pendente er inden for retsplejen det forhold, at et sagsanlæg, der endnu ikke er afsluttet, medfører afvisning af et nyt sagsanlæg om samme spørgsmål mellem de samme parter. Efter en sags afslutning vil et sådant nyt søgsmål ofte blive afvist på grund af reglerne om materiel retskraft.