Listevalg, valgformer, der indebærer, at man stemmer på en liste eller evt. en kandidat på listen, og hvor det er listen som sådan, der opnår mandaterne. Hvem der skal repræsentere listen, afhænger af listens form (åben, lukket eller fleksibel) og mulighederne for effektiv personlig stemmeafgivning. Listevalg bruges næsten kun i forbindelse med forholdstalsvalg.