Linse, (af lat. lens 'linse'), den vigtigste del af øjets lysbrydende medier; kendes fra alle hvirveldyrgrupper samt blæksprutter, hos hvilke den dog har en anden evolutionshistorie. Linsen er hos hvirveldyr opbygget af epithel indeholdende linsetråde af protein. Under dannelsen af nye lag forskydes de gamle lag med linsetråde ind mod linsens kerne. Kernen bliver derved stadig hårdere og større, hvilket med tiden mindsker linsens evne til formændring og akkommodation: De fleste mennesker har således brug for læsebriller fra omkring 40-års-alderen. Omkring 60-års-alderen er linsen hård og kan ikke længere akkommodere. Se alderssyn og øje.