Lindan er et insektmiddel, der hører til de klorerede kulbrinter ligesom DDT. Det har en lang virkningstid og ophobes i fødekæder, hvorfor brugen er ophørt.