Lindan, insektmiddel; hører til de klorerede kulbrinter ligesom DDT. Har lang virkningstid og ophobes i fødekæder, hvorfor brugen er ophørt.