Lilleskole, lille, privat skole, ofte med et forløb fra børnehaveklasse til 7. klasse. Lilleskoler er oprettet efter Lov om friskoler og private grundskoler med det formål at fremme en erfaringsbaseret undervisning i et overskueligt miljø. Se også frie grundskoler og friskoletraditionen.