Likvidationsakkord er en form for tvangsakkord, hvorved en skyldners formue eller en del af den fordeles mellem skyldnerens kreditorer; skyldneren er herefter frigjort for den del af gælden, som ikke bliver dækket. Likvidationsakkord kan enten være ren, således at kreditorerne ikke ved, hvilken dækning de vil få, før akkorden er afsluttet, eller den kan være blandet, således at kreditorerne er sikre på en vis mindstedækning, fx gennem en garanti fra en tredjemand.