Lighedsgrundsætning, hvad retsvidenskaben angår, se international privatret og forvaltningsret.