Ligefordelingslov, regel udledt i statistisk fysik om fordelingen af et termodynamisk systems samlede energi på dets forskellige frihedsgrader. Under forudsætning af, at de atomare bevægelser kan beskrives klassisk (ikke kvantemekanisk), vil molekylernes energi fordele sig ligeligt over alle frihedsgrader, således at energien pr. frihedsgrad er 1/2kT, hvor k er Boltzmanns konstant, og T er systemets absolutte temperatur. Ligefordelingsloven er en brugbar tilnærmelse for et termodynamisk system ved høje temperaturer.