Ligedannethed, som geometrisk begreb, er en bijektiv afbildning f af planen eller rummet på sig selv, hvor alle afstande multipliceres med samme reelle tal m ≠ 0. Tallet kaldes målestoksforholdet, og m < 0 svarer til, at planen eller rummets orientering skifter fortegn ved afbildningen. En trekant T og dens billedtrekant f (T) er ensvinklede, fordi deres ensliggende sider er proportionale, og f er således konform. Afbildningens numeriske arealforhold, fx forholdet mellem arealet af f (T) og arealet af T, er m2. I rummet er rumfangsforholdet |m|3. En ligedannethed kan sammensættes af en multiplikation ud fra planens eller rummets begyndelsespunkt efterfulgt af en flytning.