Lien, (via eng. fra fr. lien 'bånd', lat. ligamen), common law-udtryk for en sikkerhedsret, en slags pant eller tilbageholdsret. Lien er dels en begrænset ret i en skyldners løsøre, som giver en kreditor, lien creditor, mulighed for at opnå fyldestgørelse forud for de øvrige kreditorer, hvis skyldneren ikke betaler frivilligt; dels en ret for den, der er i besiddelse af en andens løsøre, til at nægte at udlevere det til ejeren, indtil han eller hun har erlagt en skyldig ydelse eller stillet betryggende sikkerhed for den.