Lex generalis er, når Aftaleloven gælder for alle retshandler på formuerettens område.