Lex debitoris, (lat. 'skyldners lov'), i dansk international privatret loven i det land, hvori en skyldner har bopæl, mens det i nogle andre landes internationale privatret er loven i det land, hvori han eller hun er statsborger.