Levnedsmiddelvidenskab, de videnskabelige discipliner, der beskæftiger sig med levnedsmidlers egenskaber, herunder deres ernæringsmæssige og sensoriske kvalitet, levnedsmidlers forarbejdning, konservering og beskyttelse mod fordærv. Levnedsmiddelvidenskab opdeles i levnedsmiddelmikrobiologi, levnedsmiddelkemi, sensorik og levnedsmiddelteknologi, fag, hvor der i Danmark ved Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet, er tilknyttet professorater, ligesom der her er professorater i mejeriteknologi og kødvidenskab. Ved Danmarks Tekniske Universitet findes ligeledes levnedsmiddelteknologi som fagområde, der gennem Levnedsmiddelcenteret samarbejder med Det Biovidenskabelige Fakultet.