Levnedsmiddelkandidat, betegnelse anvendt for uddannelsen til bromatolog, cand.brom., og herefter for kandidatuddannelsen i levnedsmiddelvidenskab, cand.techn.al., der fra 1992 er blevet udbudt af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet) og Danmarks Tekniske Universitet. Uddannelsen giver mulighed for specialisering i fødevaresikkerhed ved det biovidenskabelige fakultet, i produktudvikling ved DTU og som mejeriingeniør og kødindustriingeniør ved det biovidenskabelige fakultet i samarbejde med Lunds Universitet og DTU. Fra 2005 undervises på engelsk, og alle uddannelserne udbydes internationalt. Se levnedsmiddeluddannelser.