Levnedsmiddelingeniør, uddannelse inden for levnedsmiddelteknologi og levnedsmiddelvidenskab, herunder ernæring. Studiet har været udbudt siden 1992 i fællesskab af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Tekniske Universitet og svarer til en treårig bacheloruddannelse efterfulgt af seks måneders erhvervspraktik. Fra 2005 optages studerende kun ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns Universitet) , men uddannelsen er fortsat fælles med undervisning ved begge universiteter. I 2005 oprettede Danmarks Tekniske Universitet bacheloruddannelsen Sundhed og Produktion i grænsefeltet mellem fødevarer og lægemidler. Se levnedsmiddeluddannelser.